Ulga na zakup kas rejestrujących – tylko kasy on-line

Ulga na zakup kas rejestrujących – tylko kasy on-line

Zgodnie z brzmieniem ustawy o VAT, można otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w wysokości 90% ceny netto, jednak do limitu kwotowego w wysokości 700 zł. Od 1 maja 2019 roku, ograniczono zakres ulgi na zakup kas i obecnie ulga ta dotyczy...