Polityka prywatności i plików Cookies

data publikacji  – 22 listopada 2019 roku
data aktualizacji – 22 listopada 2019 roku

Dobrze Cię tu widzieć, 

traktuję Twoje dane oraz ich ochronę bardzo odpowiedzialnie i poważnie. Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem, który dla Ciebie przygotowałam. Zawarłam w nim zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej. 

Moja działalność będzie się rozwijać, a razem z nią rozwijać się będzie niniejsza strona internetowa oraz dokument, który właśnie czytasz. Wobec powyższego zachęcam do zaglądania do zakładki na mojej stronie, w której umieściłam ten dokument tak często jak to tylko możliwe. 

Dla Twojej wygody na początku dokumentu podaję informacje o aktualizacji Polityki Prywatności i Plików Cookies. 

Podstawowe informacje: 

Administratorem danych osobowych jest Sylwia Kamińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Rachunkowa Sylwia Kamińska, ul. Wędrowna 6/93, 20-819 Lublin.

W razie pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies strony internetowej (np. prośba o udzielenie informacji na jakiej podstawie przetwarzam Państwa dane osobowe) bardzo proszę o kontakt pod wskazanym adresem e-mail: kancelariask@interia.pl

Proszę pamiętać, że kontaktując się ze mną przekazujesz mi swoje dane osobowe na przykład: imię oraz adres poczty e-mail. 

Ze swojej strony zapewniam, że dokładam wszelkiej staranności, aby przekazane mi dane były bezpieczne. 

Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców gwarantuję, że świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych mi danych. 

Obowiązujące zasady:  

Korzystanie z  mojej strony internetowej jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób zmuszana/ zmuszany do przekazania mi danych osobowych. Jednakże nie przekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty e – mail. 

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części strony internetowej wskazuję dokładnie jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie. 

Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin mojej strony, np. czasu spędzonego na mojej stronie lub odwiedzonych zakładek. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Dane osobowe: 

Jestem świadoma, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mam także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. Dołożyłam jednak wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony Twoich danych oraz ich bezpieczeństwa. 

Zapewniam, że dane osobowe są przetwarzane przeze mnie z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Już na tym etapie muszę Cię poinformować, że nie wszystkie uprawnienia będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z mojej złej woli lecz z przepisów prawa. Zawsze jednak możesz się do mnie zwrócić na wskazany wyżej adres e-mail z żądaniem o udostępnienie informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. 

Przetwarzanie danych: 

Dane osobowe przekazywane przez Ciebie w ramach prowadzonej przeze mnie działalności mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących postawach prawnych:

 a) Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail –  tym sposobem przekazujesz mi swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości.  Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt. Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu ze mną. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f , RODO). 

 1. Tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli mojego jako administratora tej strony prawnie uzasadnionego interesu. 
 2. Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – w tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora. 
 3. Wykorzystywania cookies na stronie –  podstawą jest treść art. 6 ust. 1 lit. a,  RODO, czyli zgoda. Zgoda jest przez Ciebie udzielona jeszcze przed załadowaniem strony internetowej. 
 4. Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Facebook – jest to moje uprawnienie jako administratora Twoich danych realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.
 5. Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów –  jest to mój jako administratora danych osobowych prawnie uzasadniony interes, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO. 
 6. Księgowym/rachunkowym  – jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu na podstawie, którego dokonuję rozliczeń. 

Twoje prawa:  

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane na prawo wiedzieć co się z jej danymi osobowymi dzieje. Między innymi w tym celu została stworzona Polityka Prywatności, którą właśnie czytasz. 

Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja jako administrator Twoich danych otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych mam wykonać niezwłocznie, nie poźniej niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące. 

Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać ode mnie abym jako administrator Twoich danych sprostowała dane nieprawidłowe lub uzupełniła dane niekompletne. 

Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie jako od administratora Twoich danych osobowych ich usunięcia, poinformowania przeze mnie osoby, którym Twoje dane zostały przekazane o ich usunięciu, masz także prawo domagać się aby Twoje dane, które zostały przeze mnie upublicznione podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane, które podlegają usunięciu. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ode mnie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieję się tak na przykład gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebuję już danych do celów przetwarzania. 

Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przeze mnie. 

Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że możesz żądać ode mnie przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu innemu administratorowi. 

Prawo do wniesienie skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 1. Pamiętaj proszę, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdych warunkach. Zawsze jednak możesz się do mnie zwrócić na wskazany wyżej adres e-mail, a ja postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania. 

Odbiorcy danych osobowych: 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem oraz dokonywaniem publikacji na mojej stronie internetowej. 

Zapewniam jednak, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam i zawsze kieruje się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych. 

Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystam podzieliłam je na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Unią Europejską. 

a) Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej:

 • Webd.pl – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;  
 • Google Ireland Limited – w celu korzystania z poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery firmy Google; 
 • Pomoc techniczna – w celu uzyskania wsparcia technicznego w zakresie prowadzenia strony internetowej, obsługi serwera, poczty email.

b) Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej: 

 • Google – korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron oraz weryfikacji ruchu na stronie;
 • Facebook – korzystania z serwisu Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA; 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

 1. Zachęcam do zapoznania się ze wskazanymi wyżej politykami. Dzięki temu będziesz nie tylko świadoma/ świadomy tego w jaki sposób wskazane podmioty dysponują Twoimi danymi osobowymi, ale także tego w jaki sposób możesz na to wpłynąć. 

Pliki cookies i inne technologie śledzące: 

Moja strona internetowa, podobnie jak wiele innych używa plików cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.  

Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz przeglądając strony internetowe. 

Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies” własne), które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony,  a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies” zewnętrzne).

Pamiętaj proszę, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo ich usunięcia. 

Moja strona internetowa wykorzystuje cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji tej strony. 

Proszę się nie obawiać, że wykorzystanie plików cookies oznacza podbieranie poufnych informacji z Twojego komputera czy innych urządzeń połączonych z Internetem. 

Moja strona internetowa wykorzystuje następującą technologię śledzącą: Google Analytic – poprzez wbudowany kod Google Analytics dokonuje analizy statystyk niniejszej strony.

Logi serwera: 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. 

Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Wtyczka do serwisu społecznościowego Facebook

 1. Strona internetowa, na której jest nasz Sklep zawiera wtyczkę do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Wtyczka jest oznaczona poprzez użycie logo Facebooka.
 2. Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się z moim profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz naszą stronę ze swojego adresu IP.
 3. Informuję Cię, że jeżeli odwiedzasz moją stronę będąc jednocześnie zalogowanym na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
 4. Chcę podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są mi do końca znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
 5. Jeżeli nie chcesz, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Twoich 
 6. wizyt na mojej stronie, doradzam wcześniejsze wylogowanie się z Twojego konta na Facebooku.

Udostępnienie materiałów z serwisu YouTube: 

 1. Umieszczam na swojej stronie internetowej materiały audiowizualne  pochodzące z serwisu YouTube. 
 2. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC. 
 3. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych z serwisu YouTube. 
 4. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj proszę materiału video.  

Postanowienia końcowe: 

 1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w serwisach społecznościowych obsługiwanych są przejawem mojej własnej intelektualnej twórczości.  W związku z tym stanowią one przedmiot moich praw autorskich. 
 2. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody.
 3. Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z mojej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.