Blog

Nowy JPK_VAT zamiast deklaracji VAT-7 i VAT-7K – od 1 kwietnia 2020 r.

Nowy JPK_VAT zamiast deklaracji VAT-7 i VAT-7K – od 1 kwietnia 2020 r.

Z dniem 1 kwietnia 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku, w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych oraz w ewidencji VAT. W związku z nowelizacją ustawy o...

Ulga na zakup kas rejestrujących – tylko kasy on-line

Ulga na zakup kas rejestrujących – tylko kasy on-line

Zgodnie z brzmieniem ustawy o VAT, można otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w wysokości 90% ceny netto, jednak do limitu kwotowego w wysokości 700 zł. Od 1 maja 2019 roku, ograniczono zakres ulgi na zakup kas i obecnie ulga ta dotyczy...

Subscribe

Join Our Newsletter