Usługi Kadrowo - Płacowe

Usługi kadrowe i usługi płacowe są ważnym filarem funkcjonowania każdej firmy w której zatrudniani są pracownicy. Wyliczenie wynagrodzeń, urlopów, zwolnienia lekarskie i wiele innych, to wszystko składa się na dość obszerną pracę, która rzetelnie wykonana wpływa na dobrą organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Co to są usługi kadrowe?

Usługi kadrowe to szerokie pojęcie na które składa się m.in.: prowadzenie teczek osobowych pracowników, kartotek wynagrodzeń, kartotek ewidencjonowania czasu pracy, sporządzanie umów o prace, świadectw pracy, umów cywilnoprawnych i wiele innych dotyczących pracowników przedsiębiorstwa.

Co to są usługi płacowe?

Płace z kolei to między innymi rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS, sporządzanie listy płac, naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, naliczanie zasiłków, sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS, sporządzanie deklaracji PFRON, sporządzanie i wysyłanie sprawozdań GUS oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PIT-4r oraz rozliczenia pracowników PIT-11 i PIT40.

Dlaczego warto zlecić obsługę kadr i płac do biura rachunkowego?

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników zobligowany jest rzetelnie i w sposób niewadliwy prowadzić ich teczki osobowe. Rzetelność oznacza, że dokonywane wpisy są zgodne ze stanem rzeczywistym oraz na bieżąco uzupełniane, z kolei niewadliwość oznacza prowadzenie jej zgodnie z przepisami rozporządzenia.

Tak więc aby kadry i płace prowadzone były w sposób zgodny z przepisami, podatnik musi znać zasady. Niezbędna jest tu bardzo duża znajomość Kodeksu Pracy, wielu ustaw podatkowych oraz rozporządzeń, a do tego wiedza z zakresu księgowości. Bez tego nie może być mowy o poprawnym prowadzeniu kadr i płac.

Obsługa kadr i obsługa płac niesie za sobą ciągłe śledzenie przepisów podatkowych, a to z kolei jest niezwykle pracochłonne. Zamiast tracić swój czas na biurokrację oraz dopilnowanie wszystkich niezbędnych czynności składających się na prowadzenie kadr i płac, warto zastanowić się nad zleceniem tych obowiązków specjalistom w tej dziedzinie i skorzystać z usług naszego biura rachunkowego. Przed rozpoczęciem współpracy, zapoznajemy się z dotychczasową dokumentacją kadrową i płacową. Nasze biuro rachunkowe postara się uprościć Państwu wszelkie czynności administracyjne z tym związane. Powierzając prowadzenie kadr i płac nam- pozostawiacie je Państwo pod dobrą opieką.

Prowadzenie kadr i płac

Jako biuro rachunkowe bazujemy na wieloletnim doświadczeniu w branży księgowej. Oferujemy usługi kadrowe oraz usługi płacowe w Lublinie, a także w firmom z całego kraju. Gwarantujemy prowadzenie przez nas kadr i płac w sposób rzetelny, na bieżąco i bezbłędnie.

Prowadzenie kadr – oferta

W ramach obsługi kadrowej oferujemy naszym klientom:

 • Prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy. Monitorowanie terminów umów o pracę.
 • Obsługa zatrudnienia osób na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • Prowadzenie spraw związanych z urlopami,
 • Kontrolowanie terminów badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • Rejestracja na potrzeby ZUS pracowników / pracodawców,
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości (m.in. PFRON)
 • Pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS. Dostarczanie urzędnikom niezbędnej dokumentacji oraz zakańczanie spraw pokontrolnych.

Prowadzenie płac – oferta

W ramach obsługi płacowej oferujemy naszym klientom:

 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z tytułu umów o pracę,
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • Naliczenia wysokości składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),
 • Sporządzanie rocznych informacji PIT-4R, 8AR
 • Pomoc w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz realizacja spraw pokontrolnych.

Prowadzenie kadr i płac – cena

Cena prowadzenia usług kadrowych oraz płacowych uzależniona jest od ilości zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników, oraz od formy zatrudnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z CENNIKIEM – zakładka usługi kadrowe cennik. Świadczymy usługi księgowe w Lublinie oraz w całej Polsce. Gwarantujemy wysoką jakość naszej pracy i zadowolenie klientów. Zapraszamy do współpracy.