Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z kilku dostępnych form opodatkowania podatkiem dochodowym. Podstawą opodatkowania w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych jest jak sama nazwa wskazuje tylko przychód przedsiębiorcy – bez jego kosztów.

Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Wielu podatników zadaje sobie pytanie: co to jest ryczałt ewidencjonowany? Otóż jest to uproszczona forma rozliczenia podatku, w której podstawę opodatkowania stanowi jedynie przychód przedsiębiorcy. Nie bierze się tu pod uwagę kosztów które przedsiębiorca ponosi. Aby odpowiednio wyliczyć podatek, należy skrupulatnie prowadzić ewidencję przychodów z działalności przedsiębiorcy. W ewidencji tej ujmuje się każdą sprzedaż, która związana jest z tą właśnie działalnością.

W myśl artykułu 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który jednoznacznie wskazuje iż przychodem z działalności przedsiębiorcy „uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług”.

Kto może korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego?

Ryczałt ewidencjonowany, a właściwie prowadzenie ewidencji ryczałtu nie jest jednak dostępne dla wszystkich przedsiębiorców. Istnieje kilka warunków, które należy spełnić by skorzystać z tej formy opodatkowania. Przede wszystkim skierowany jest on do osób fizycznych, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub też w formie spółki jawnej.

Kolejnym warunkiem jest uzyskanie:

 • Przychodów z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej które nie przekroczyły 2.000.000 Euro w roku poprzedzającym rok podatkowy.
 • Przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej tylko w formie spółki, gdzie przychody wszystkich wspólników spółki nie były większe niż 2.000.000 Euro w roku poprzedzającym rok podatkowy.
 
Jako że bierzemy pod uwagę tylko przychody, forma ta sprawdza się głównie jeżeli przedsiębiorca nie ponosi dużych kosztów w związku z uzyskaniem przychodu.

W myśl artykułu 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą skorzystać podatnicy, którzy:


1) Aktualnie opłacają podatek w formie karty podatkowej.

2) Na podstawie odrębnych przepisów skorzystali z okresowego zwolnienia z podatku dochodowego.

3) Ich przychody w części lub też w całości pochodzą z:

 • działalności z zakresu handlu akcesoriami i częściami do pojazdów mechanicznych,
 • szerokorozumianego prowadzenia aptek,
 • działalności związanych z kupnem i sprzedażą wartości dewizowych

4) Wytwarzają wyroby, które są opodatkowane akcyzą.

5) Podjęli wykonywanie działalności w roku podatkowym, którą wykonywali samodzielnie, na działalność wykonywaną z małżonkiem w formie spółki.

Dlaczego warto zlecić obsługę ryczałtu ewidencjonowanego?

Podatnik który spełnia warunki i decyduje się na taką formę opodatkowania jest zobowiązany prowadzić ryczałt ewidencjonowany sposób niewadliwy i rzetelny. Oznacza to, że dokonywane wpisy są zgodne ze stanem rzeczywistym, z kolei niewadliwość oznacza prowadzenie jej zgodnie z przepisami rozporządzenia.

Dlatego też aby rozliczenie w formie ryczałtu ewidencjonowanego było prowadzone w sposób zgodny z przepisami, podatnik musi znać wszystkie zasady. Niezbędna jest tu znajomość wielu ustaw podatkowych oraz rozporządzeń.

Prowadzenie księgowości i śledzenie przepisów podatkowych jest pracochłonne. Zamiast tracić swój czas na biurokrację oraz dopilnowanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z prowadzeniem rachunków, warto zastanowić się nad zleceniem tych obowiązków księgowym i skorzystać z usług takiego biura rachunkowego jak nasze. Przed rozpoczęciem współpracy, zapoznajemy się z dotychczasową dokumentację księgową. Weryfikujemy także rozliczenia z US i ZUS-em. Staramy się uprościć Państwu wszelkie czynności administracyjne.

Dodatkowo podatnicy oraz wspólnicy spółek, którzy korzystają z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z artykułem 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym mają następujące obowiązki:
Posiadać oraz przechowywać dowody zakupów towarów.

 • Prowadzić ewidencje przychodów za każdy rok podatkowy.
 • Prowadzić wykazy środków trwałych oraz wszystkie wykazy wartości prawnych i niematerialnych
 • Przechowywać wszystkie ewidencje i dowody zakupów, na podstawie których dokonuje się rozliczeń w siedzibie firmy podatnika lube też w biurze rachunkowym odpowiedzialnym za rozliczanie działalności przedsiębiorcy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – oferta

Jako biuro rachunkowe bazujemy na wieloletnim doświadczeniu w branży księgowej. Oferujemy usługi księgowe w Lublinie, a także w firmom z całego kraju. Gwarantujemy prowadzenie przez nas wszelkich ewidencji w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w sposób rzetelny, na bieżąco i bezbłędnie.

W ramach obsługi księgowej oferujemy naszym klientom:
• kompleksową obsługę względem Urząd Skarbowy, GUS, ZUS
• bieżącą pomoc w tematach księgowych i podatkowych
• optymalizację podatkową
• sporządzanie rocznych deklaracji PIT
• rozliczanie transakcji zagranicznych
• księgowanie zgodnie z przepisami ustaw podatkowych

Stawki podatku w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Stawki podatku zależą od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej, i obecnie wynoszą:

 • 17%
 • 15%
 • 10%
 • 8,5%
 • 5,5%
 • 3%

Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – cena

Cena usługi rozliczania firmy opodatkowanej na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od branży w której działa firma, ilości dokumentów księgowych, transakcji zagranicznych, liczby zatrudnionych pracowników/zleceniobiorców, rozliczania podatku VAT, a także świadczonych usług dodatkowych.

Zachęcam do zapoznania się z zakładką CENNIK – usługi księgowe ryczałt. Prowadzimy biuro rachunkowe w Lublinie, ale nasze usługi księgowe świadczymy na bardzo wysokim poziomie dla klientów z całej Polski. Zapraszamy do współpracy.