Świadczymy kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe
Wspieramy rozwój Twojego Biznesu

BIURO

ul. Wędrowna 6/93
20-819 Lublin

GODZINY OTWARCIA

Pon. – Pt.
8.00 – 16.00

Biuro rachunkowe Lublin

Wspieramy przedsiębiorstwa dopiero wchodzące na rynek oraz te, które poruszają się w biznesie od wielu lat. Bezpłatnie pomagamy przy rejestracji firmy. Na bieżąco informujemy o zmianach w przepisach podatkowych.

O biurze rachunkowym

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe.

Wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie ich działalności. Pomagamy w procesie rejestracji firmy oraz doradzamy w bieżącym podejmowaniu decyzji. Oferujemy także nowatorskie usługi dodatkowe, ułatwiające funkcjonowanie firmy.

Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny, tworząc warunki współpracy dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Największym atutem naszego biura rachunkowego w Lublinie jest profesjonalna wiedza zbudowana na bazie wieloletniego doświadczenia w pracy w księgowości, która gwarantuje prawidłowe rozwiązywanie nawet najtrudniejszych kwestii pojawiających się w Państwa
przedsiębiorstwach.

Dodatkowo, posiadane przez nas kontakty w branży usług prawnych oraz z zakresu ochrony danych osobowych, zapewniają naszym klientom poczucie bezpieczeństwa w biznesie.

Profesjonalizm w księgowości i przestrzeganie etyki w biznesie pomagają nam w zbudowaniu wzajemnego zaufania oraz w nawiązywaniu wieloletniej współpracy z klientami, która jest dla nas największą nagrodą i uznaniem z Państwa strony.

Priorytetem jest dla nas satysfakcja i
zadowolenie Klienta, dlatego oferujemy szereg
kompleksowych usług dopasowanych do
indywidualnych potrzeb

Biuro rachunkowe - oferta

KPiR - Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Naszym Klientom gwarantujemy prowadzenie książki przychodów i rozchodów zgodnie z przepisami, rzetelnie, profesjonalnie i kompleksowo.

Jako biuro rachunkowe w Lublinie obsługujemy w tym zakresie wszystkich klientów zainteresowanych optymalnym sposobem prowadzenia księgowości uproszczonej.

 • Prowadzenie KPiR,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Przygotowywanie rozliczeń dla celów podatku dochodowego (zasady ogólne, podatek liniowy) i VAT
 • Przygotowywanie innych deklaracji, np. PCC, INTRASTAT,
 • Optymalizacja kosztów,
 • Przygotowywanie raportów dla właścicieli firm,
 • Sprawozdania do GUS, NBP, Urzędu Marszałkowskiego,
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT-36, PIT36L.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Dobrze prowadzona księgowość ułatwia rzetelne i prawidłowe zarządzanie firmą. Dlatego warto jest zlecić ją profesjonalistom.

Nasze biuro rachunkowe w Lublinie, gwarantuje kompleksową usługę i fachowe doradztwo w zakresie podatków.

Przeczytaj więcej o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Przygotowywanie rozliczeń dla celów podatku dochodowego i VAT,
 • Przygotowywanie innych deklaracji, np. PCC, INTRASTAT,
 • Optymalizacja kosztów,
 • Przygotowywanie raportów dla właścicieli firm,
 • Sprawozdania do GUS, NBP, Urzędu Marszałkowskiego,
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT-28.

Usługi kadrowe
i usługi płacowe

Nasze biuro rachunkowe w Lublinie zapewnia kompleksową obsługę kadrowo-płacową na najwyższym poziomie.

Dbamy o to, abyś jako Pracodawca nie przegapił żadnego terminu ani obowiązku w stosunku do Twojego pracownika lub instytucji.

 • Prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • Monitorowanie terminów umów o pracę,
 • Obsługa zatrudnienia osób na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • Prowadzenie spraw związanych z urlopami,
 • Kontrolowanie terminów badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • Rejestracja na potrzeby ZUS pracowników / pracodawców,
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości (m.in. PFRON),
 • Pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
 • Dostarczanie urzędnikom niezbędnej dokumentacji oraz zakańczanie spraw pokontrolnych,
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z tytułu umów o pracę,
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • Naliczenia wysokości składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),
 • Sporządzanie rocznych informacji PIT-4R, 8AR,
 • Pomoc w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz realizacja spraw pokontrolnych.

Zakładanie działalności gospodarczej

Pomożemy w formalnościach, wyręczymy w urzędach, odpowiemy na Twoje pytania!

Jeśli obawiasz się formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej, zapraszamy do skorzystania z usług naszych specjalistów. Nasze biuro rachunkowe w Lublinie pomoże Ci w założeniu działalności gospodarczej, oraz zajmie się wszelkimi formalnościami z tym związanymi.

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie prowadzenia działalności oraz doradzamy w bieżącym podejmowaniu decyzji.

 • Pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej osobiście lub on-line,
 • Pomoc przy wyborze formy opodatkowania,
 • Przygotowywanie wszystkich dokumentów rejestracyjnych,
 • Poinformowanie o obowiązujących terminach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Usługi dodatkowe

 • Pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej,
 • Wystawianie faktur,
 • Realizacja przelewów bankowych,
 • Rozliczanie dotacji z UE,
 • Dojazd do klienta po dokumenty.

Biuro rachunkowe – cennik

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

240,00 zł netto – od 0 do 20 dokumentów
300,00 zł netto – od 21 do 40 dokumentów
360,00 zł netto – od 41 do 60 dokumentów
430,00 zł netto – od 61 do 80 dokumentów
490,00 zł netto – od 81 do 100 dokumentów

185,00 zł netto – od 0 do 20 dokumentów
255,00 zł netto – od 21 do 40 dokumentów
305,00 zł netto – od 41 do 60 dokumentów
365,00 zł netto – od 61 do 100 dokumentów

RYCZAŁT EWIDECJONOWANY

240,00 zł netto – od 0 do 20 dokumentów
300,00 zł netto – od 21 do 40 dokumentów
340,00 zł netto – od 41 do 60 dokumentów
380,00 zł netto – od 61 do 80 dokumentów
480,00 zł netto – od 81 do 100 dokumentów

185,00 zł netto – od 0 do 20 dokumentów
235,00 zł netto – od 21 do 40 dokumentów
285,00 zł netto – od 41 do 60 dokumentów
335,00 zł netto – od 61 do 100 dokumentów

Podane ceny są cenami netto, orientacyjnymi i podlegają indywidualnym negocjacjom.

 • powyżej 100 dokumentów cena ustalana indywidualnie
 • 50,00 zł netto za każdego zatrudnionego przez Zleceniodawcę pracownika na
  umowę o pracę,

 • 40,00 zł netto za każdego zatrudnionego przez Zleceniodawcę pracow nika w
  ramach umowy cywilnoprawnej,

 • 15,00 zł netto za osobę samozatrudnioną.
 • Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z winy Przed siębiorcy 100,00 zł
  netto/szt.

 • Sporządzenie korekty deklaracji podatkowych w związku z niedostarczeniem
  dokumentów w wymaganym terminie, dostarczeniem dokumentów
  niekompletnych lub błędnie sporządzonych 100,00 zł netto/szt.

 • Założenie działalności gospodarczej 200,00 zł netto, w ramach współpracy
  bezpłatnie

 • Konsultacje rachunkowo podatkowe 150,00 zł netto, w ramach współpracy
  bezpłatnie

 • Sporządzenie zeznania rocznego PIT28, PIT36, PIT36L, PIT37 80,00 zł netto/szt.
 • Sporządzenie rozliczenia rocznego PIT11 35,00 zł netto/szt.
 • Sporządzenie rozliczenia rocznego PIT4R 30,00 zł netto/szt.
 • Inne usługi wyceniane indywidualnie.

Biuro rachunkowe - najczęściej zadawane pytania

Tak, obsługa księgowa może odbywać się zdalnie. Przedsiębiorca powinien w takim wypadku dostarczyć do siedziby biura rachunkowego dokumenty do księgowania drogą pocztową lub elektroniczną. Wszelkie dane dotyczące bieżącego rozliczenia przekazujemy elektronicznie.

Koszt usługi księgowej uzależniony jest od wielu czynników: rodzaju dokonywanych rozliczeń, ilości dokumentów w ujęciu miesięcznym, branży w jakiej działa Twoja firma, ilości zatrudnianych pracowników/zleceniobiorców. Ceny zaczynają się od 120 zł netto dla najmniejszych przedsiębiorców. Usługi dodatkowe są wyceniane indywidualnie.

Sprawdź cennik usług księgowych.

Dokumenty do naszego biura rachunkowego w Lublinie można przekazać osobiście, listownie korzystając z usług poczty/kuriera lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Tak. Na podstawie umowy o świadczenie usług księgowych oraz udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa, sporządzamy i wysyłamy deklaracje podatkowe do urzędu skarbowego.

Nie. Czynność zapłaty podatku i ZUS leży po stronie Klienta. Zadaniem biura rachunkowego jest rozliczenie dostarczonych przez Klienta dokumentów zgodnie z przepisami oraz ustalenie podstawy opodatkowania. Klient otrzymuje od nas informację o kwocie podatku do zapłaty, obowiązującym terminie płatności oraz na jaki numer rachunku należy podatek wpłacić.

Taką samą informację dotyczącą wysokości składek ZUS do zapłaty przekazujemy co miesiąc drogą email.

Tak. Przygotowujemy wszystkie wymagane deklaracje roczne dla naszych klientów.

Tak. Za ewentualne błędy i nieścisłości podatkowe względem urzędu odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca. Z kolei osoba zlecająca prowadzenie księgowości może domagać się od biura rachunkowego wypłaty odszkodowania za konsekwencje wynikłe z nierzetelnego prowadzenia księgowości.

Na koniec każdego miesiąca, Klient otrzymuje od nas fakturę za wykonane w danym miesiącu usługi księgowe. Forma płatności: przelew z terminem płatności 7 dni od wystawienia faktury.

Tak. Dokumenty są własnością Przedsiębiorcy. W każdym momencie jest możliwość wglądu lub wydania dokumentów na potrzeby Klienta.

Tak, staramy się zawsze pomagać naszym klientom. Służymy fachową pomocą oraz doradztwem.

Czym jest podatek odroczony i kiedy występuje?

Podatek dochodowy jest nieodłącznym elementem prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej. Określenie „odroczony” stosowane w odniesieniu do podatku dochodowego nie oznacza przesunięcia terminu jego zapłaty, a wskazuje na hipotetyczną kwotę, która w przyszłości będzie należna organom podatkowym lub zostanie

czytaj dalej
Kontakt
Kancelaria Rachunkowa Sylwia Kamińska
biuro rachunkowe Lublin - Sylwia Kamińska

ul. Wędrowna 6/93, 20-819 Lublin
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00