Faktury bez VAT – różnice

Faktura bez VAT może nieść za sobą różne skutki. Oznaczenie na fakturze stawki 0% oraz „zwolniony”, pomimo takiego samego efektu końcowego, czyli nie występowania kwoty VAT-u na fakturze, w rzeczywistości oznacza zupełnie coś innego. Poniżej przedstawione zostaną różnice faktur pozbawionych VAT-u.

Stawka VAT 0%

Faktura VAT ze stawką 0% może być wystawiona jedynie przez czynnych podatników VAT. W tym przypadku oznacza to sprzedaż opodatkowaną, co skutkuje koniecznością wykazania jej w deklaracji VAT oraz możliwością ubiegania się o zwrot podatku VAT w przypadku nabycia towarów lub usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną stawką 0%. Zastosowanie powyższej stawki podatku VAT jest możliwe w przypadku eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Ponadto art. 83 ustawy o VAT wymienia szczególne przypadki, w których ma zastosowanie omawiana stawka. Dotyczy ona między innymi usług związanych z transportem morskim i lotniczym.

Stawka „zw”

Stawka „zw” oznaczona na fakturze dotyczy transakcji zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT. Podatnicy, którzy dokonują jedynie takiego typu transakcji, nie muszą rejestrować się jako czynni podatnicy VAT. Jednak sprzedaż zwolniona z opodatkowania nie daje możliwości rozliczenia VAT-u w przypadku zakupów, jak to miało miejsce przy stawce 0%. Stawka „zw” stosowana jest przede wszystkim przy dostawie własnych produktów rolnych, ludzkich organów oraz krwi i osocza, a także przy usługach w zakresie opieki medycznej, transportu sanitarnego i prywatnego nauczania przez nauczycieli. Pozostałe przypadki stosowania stawki „zw” uregulowane zostały w art.43 ustawy o VAT.

Przedsiębiorcy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, prowadzący działalność gospodarczą, zwolnioną z podatku VAT mają możliwość dokonywania sprzedaży mieszanej, czyli sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej VAT-em. W takiej sytuacji powinni wyodrębnić zakupy wiążące się ze sprzedażą opodatkowaną, które pozwolą na rozliczenie podatku VAT. W przypadku zakupów, służącym obu rodzajom działalności muszą dokonywać rozliczenia podatku według odpowiednio wyliczonej proporcji ( procentowego udziału sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej w obrocie).

Oznaczenie „np”

Oznaczenie „np” na fakturze w miejscu stawki podatku VAT wskazuje na sprzedaż nieopodatkowaną w Polsce. Sytuacja ma miejsce w przypadku wykonywania usług związanych z eksportem na rzecz zagranicznych odbiorców, które są opodatkowane w kraju nabywcy. Oznaczenie „np” daje możliwość rozliczenia podatku VAT od zakupów.

Faktura marża

Faktura marża dotycząca między innymi towarów używanych jest dokumentem, na którym nie występuje podatek VAT. Pomimo tego sprzedawca jest zobowiązany do zapłacenia podatku VAT od marży. Nabywca w tej sytuacji nie ma on możliwości odliczenia VAT z faktury zakupu.