Co możemy odliczać od podatku?

Ustawa o PIT przewiduje szereg różnego rodzaju ulg podatkowych. Do najczęściej wybieranych należą:

 • ulga na dziecko
 • ulga rehabilitacyjna
 • składki ZUS zdrowotne
 • odliczenie przekazanych darowizn
 • ulga na internet
 • ulga z tytułu oszczędzania na IKZE

Dodatkowo odliczeniu podlegają kwoty przekazane na:

 • cele kultu religijnego
 • cele krwiodawstwa
 • cele pożytku publicznego
 • cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych
 • szkoły i edukacje zawodową
 • rzecz organów prowadzących placówki oświatowe
 • na walkę z pandemią COVID-19

Warto jednak pamiętać, że możliwość skorzystania z powyższych ulg uzależniona jest też od wybranej formy opodatkowania.

Ulga internetowa

Podatnik może odliczyć od dochodu wydatki na internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Podatnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na internet (faktury) oraz potwierdzenia zapłaty. Z ulgi można skorzystać przez dwa kolejne lata, jeśli podatnik odlicza ją po raz pierwszy.

Odliczanie przekazanych darowizn na cele charytatywne lub kultu religijnego

Możliwe jest także odliczanie przekazanych darowizn na cele charytatywne lub kultu religijnego, przekazane w formie pieniężnej lub rzeczowej. Dokumentami koniecznymi w tym przypadku są dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego oraz dokument potwierdzający wartość darowizny i oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Wydatki rehabilitacyjne

Wyróżnia się 3 rodzaje wydatków, które można w ramach ulgi rehabilitacyjnej, są to:

 1. Wydatki nielimitowane
 2. Wydatki limitowane do kwoty 2280 zł rocznie
 3. Wydatki ponad limit 100 zł

Wydatki limitowane do kwoty 2280 zł:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • utrzymanie przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Wydatki poniesione na leki powyżej 100 zł w miesiącu

Jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo, podatnik może odliczyć ich zakup ponad kwotę 100 zł w miesiącu.

Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna należy się na dzieci małoletnie oraz pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia (18-25 lat) jeśli dziecko się uczy oraz jednocześnie nie uzyskuje dochodu podlegającego opodatkowaniu wyższego niż 3089 zł.

W zeznaniu podatnik może odliczyć:

 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi – przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112.000 zł, a niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł,
 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

Ulga termomodernizacyjna

Pozwala ona na odliczenie od podstawy opodatkowania do 53 tys. zł wydatków poniesionych przez podatnika na realizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne we wszystkich posiadanych lub współposiadanych przez niego budynkach kwalifikujących się do ulgi.

Wpłaty na IKZE

Roczny podatek można też obniżyć o wpłaty dokonane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Wpłaty na IKZE odlicza się od podstawy opodatkowania.

Jeśli potrzebujesz pomocy z odliczeniem podatku, skontaktuj się z moim biurem rachunkowym Kancelaria Rachunkowa.