Ile kosztuje księgowość?

Cena usług księgowych zależy od wielu czynników. Całkowity koszt wszystkich usług księgowych które świadczy biuro rachunkowe w większości zależy od zakresu tych usług. Nie bez znaczenia jest również czas potrzebny na ich realizacje, a także ilość dokumentów, które przedsiębiorca dostarczy w danym miesiącu.

Cennik usług księgowych – pełna księgowość

Pod pojęciem pełnej księgowości kryje się bardzo złożony system księgowania pełnej dokumentacji odzwierciedlającej sytuację finansową firmy. Polega na ewidencjonowaniu zarówno przychodów i kosztów firmy, jak i stanu całego majątku firmy, nawet tego który jest zawarty w towarze, wyposażeniu, gotówce czy też wszystkich kontach bankowych przedsiębiorstwa. Jest to system najbardziej pracochłonny ale równocześnie najbardziej dokładny. Pełna księgowość wymaga rozbudowanego systemu księgowego, który umożliwia również tworzenie sprawozdań finansowych. Ile kosztuje pełna księgowość? Poniżej odpowiedź na to często nurtujące przedsiębiorców pytanie.

Koszty pełnej księgowości przedsiębiorstwa są uzależnione od wielu czynników, które znacząco wpływają na nakład pracy, głównie takich jak:

  • Ilość wszystkich generowanych w przedsiębiorstwie i dostarczonych do biura rachunkowego dokumentów miesięcznie np. faktur, rachunków, wyciągów bankowych, dokumentów kasowych itp.
  • Ilości zatrudnionych pracowników,
  • Wielkości przedsiębiorstwa,
  • Branża firmy,

Reasumując, pełna księgowość koszt zależy od wielu czynników i wacha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Pamiętać należy również że sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa, które są prawnie wymagane, sporządzane na koniec roku przez biuro rachunkowe będą dodatkowo płatne, zazwyczaj ich koszt wynosi około kilkuset złotych.

Księgowość jednoosobowej działalności gospodarczej – cena

Każda działalność gospodarcza, nawet jednoosobowa wymaga skrupulatnego prowadzenia dokumentacji księgowej. Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych mogą natomiast skorzystać z uproszczonych form rozliczania swojej firmy w porównaniu do pełnej księgowości. Jednak nawet w tym przypadku ilość zadań które leżą po stronie przedsiębiorcy zazwyczaj wyklucza samodzielne prowadzenie księgowości. Tu z pomocą przychodzi księgowa dla jednoosobowej firmy, która w sposób profesjonalny zajmie się niezbędnymi formalnościami księgowymi przedsiębiorcy, dopilnuje wszystkich terminów oraz poinformuje nas na bieżąco o zmianach w przepisach mogących mieć wpływ na przedsiębiorstwo, tak aby firma mogła się swobodnie rozwijać. Koszt księgowości dla jednoosobowej działalności gospodarczej uzależniony jest m.in. od:

  • Ilości zatrudnionych pracowników,
  • Ilości dostarczonych do biura dokumentów księgowych w skali miesiąca,
  • Branży w jakiej działa firma,
  • Form opodatkowania.

Ile kosztuje księgowość w jednoosobowej firmie? Koszt takiej księgowości waha się od około 120,00-200,00 zł netto dla małych firm dostarczających od kilku do kilkunastu dokumentów księgowych miesięcznie, do kilkuset złotych netto dla firm które dostarczają więcej dokumentów.

Koszt księgowości spółki z o.o.

Spółka z o.o. ma obowiązek rozliczania się na zasadzie pełnej księgowości. Do jej uruchomienia wymagany jest dodatkowo kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5000,00zł, a także zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Mimo tego spółka z o.o. stanowi jedną z najpopularniejszych form prowadzenia biznesu.

Księgowość spółki z o.o. cena – Spółka z o.o. ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Oznacza to nie tylko comiesięczną obsługę księgową spółki, którą wycenia się biorąc pod uwagę liczbę pracowników, wielkość spółki, liczbę dokumentów księgowych w skali miesiąca, ale również sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec roku co z kolei bywa dodatkowo płatne.

Ile kosztuje księgowość spółki z o.o.? W zależności od czynników branych pod uwagę przy wycenie usług księgowych koszt wynosi od kilkuset złotych miesięcznie, do nawet kilku tysięcy przy bardzo dużych spółkach. Pamiętać należy również że sprawozdania finansowe spółki sporządzane na koniec roku przez biuro rachunkowe będą dodatkowo płatne, zazwyczaj ich koszt wynosi około kilkuset złotych.