Indywidualny rachunek podatkowy do zapłaty zobowiązań względem urzędu skarbowego – od 1 stycznia 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzony zostanie tzw. indywidualny rachunek podatkowy. Będzie on służył do regulowania przez podatników zobowiązań podatkowych: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatek VAT oraz niepodatkowe należności budżetowe.

Będzie to spore udogodnienie dla podatników, ponieważ obecnie muszą oni regulować zobowiązania podatkowe na różne rachunki bankowe właściwe ze względu na rodzaj zobowiązania oraz przynależność do urzędu skarbowego. Takie rozwiązanie wyeliminuje także problem nieprawidłowego przekazywania wpłat.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów lub w urzędzie skarbowym po podaniu identyfikatora podatkowego. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub dla podmiotów zwolnionych z VAT, identyfikator podatkowy to numer PESEL, z kolei dla pozostałych podmiotów – numer NIP.

Ponadto, indywidualny rachunek bankowy nie będzie zawierał historii dokonanych wpłat. Również zwroty nadpłat nie będą realizowane na indywidualny rachunek podatkowy, lecz na firmowy rachunek bankowy zgłoszony w urzędzie skarbowym, czyli tak jak było to realizowane do tej pory.

Za pomocą nowego, indywidualnego rachunku podatkowego nie będzie można jednak dokonać zapłaty składek ZUS ani podatków lokalnych (np. podatek od nieruchomości).