Nowy JPK_VAT zamiast deklaracji VAT-7 i VAT-7K – od 1 kwietnia 2020 r.

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text]

Z dniem 1 kwietnia 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku, w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych oraz w ewidencji VAT. W związku z nowelizacją ustawy o VAT, aby spełnić obowiązek związany z rozliczeniem VAT, podatnicy będą zobowiązani wysłać jeden, nowy plik JPK_VAT (składający się z deklaracji oraz ewidencji VAT). Wiąże się to z likwidacją obowiązku przesyłania odrębnie pliku JPK_VAT i deklaracji VAT.

Nowy JPK_VAT będą zobowiązani składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT:

  • obowiązkowo duzi przedsiębiorcy od 1 kwietnia 2020 r.,
  • obowiązkowo wszyscy podatnicy od 1 lipca 2020 r.

W związku z powyższym od 1 lipca 2020 roku, deklarację VAT-7 oraz VAT-7K będzie można składać jedynie przez nowy JPK_VAT. Nie ulega zmianie sposób składania JPK_VAT, czyli w wersji elektronicznej, oraz termin wywiązania się z niniejszego zobowiązania, a wiec do 25. dnia miesiąca za
miesiąc poprzedni.

JPK_VAT nadal można będzie podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi, a po złożeniu poprawnego pliku będzie można pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Dla podatników rozliczających VAT w sposób kwartalny, za dwa pierwsze miesiące każdego kwartału powstaje obowiązek wypełnienia tylko części ewidencyjnej nowego JPK_VAT. Z kolei po zakończeniu kwartału należy wypełnić część ewidencyjną za trzeci miesiąc danego kwartału oraz część deklaracyjną obejmującą cały kwartał.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]