Ulga na zakup kas rejestrujących – tylko kasy on-line

Zgodnie z brzmieniem ustawy o VAT, można otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w wysokości 90% ceny netto, jednak do limitu kwotowego w wysokości 700 zł.

Od 1 maja 2019 roku, ograniczono zakres ulgi na zakup kas i obecnie ulga ta dotyczy jedynie kas on-line.

Mogą z niej skorzystać ci podatnicy, u których:

  • powstał obowiązek ewidencjonowania sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży stosując tego rodzaju kasy w obowiązujących terminach,
  • nie powstał obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie, ale podatnicy ci dobrowolnie rozpoczynają prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz nigdy wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas
    fiskalnych do ewidencjonowania sprzedaży,
  • powstał obowiązek wymiany kas na kasy on-line, ze względu na przynależność do wskazanych w ustawie branż.

Ponadto, aby skorzystać z ulgi na zakup kas rejestrujących, należy zakupić kasę on-line nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przez podatnika.

W przypadku zakupu kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, ulga na zakup kas nie przysługuje. Również podatnicy, którzy zechcą dobrowolnie wymienić kasę z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, nie mogą skorzystać z tej ulgi.