Wybrane Rozwiązania Tarczy 6.0

Tzw. tarcza 6.0 została podpisana przez Prezydenta.

Poniżej znajdują się informacje na temat wybranych form dofinansowań, ulg i zwolnień zawartych w tej nowelizacji.

W każdym przypadku istotny jest przeważający kod PKD zapisany w bazie REGON.

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Objęte kody PKD 2007:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Weryfikacja kodu PKD i prowadzenia działalności na dzień: 30.09.2020

Jakie warunki trzeba spełnić: przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy z powodu COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Kwota dofinansowania: 2000zł na jednego pracownika z uwzględnieniem wymiaru etatu. Nie kwalifikują się pracownicy z wynagrodzeniem większym niż 300% średniej krajowej, zatrudnieni w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Objęte kody PKD 2007:

49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z

Weryfikacja kodu PKD i prowadzenia działalności na dzień: dzień składania wniosku.

Jakie warunki trzeba spełnić: przychód uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Brak informacji ile razy świadczenie może być wypłacone.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe

Dotyczy kodów PKD 2007:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Weryfikacja kodu PKD i prowadzenia działalności na dzień 30.09.2020

Jakie warunki trzeba spełnić: przychód uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie 2019r.

Świadczenie wypłacane może być raz.

Pożyczka/dotacja 5000zł

Dotyczy Mikro i Małych przedsiębiorców

Dotyczy rodzajów działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Weryfikacja kodu PKD i prowadzenia działalności na dzień: 30.09.2020. Działalność nie mogła być zawieszona na ten dzień.

Jakie warunki trzeba spełnić: przychód uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie 2019r.

Warunki umorzenia dotacji: konieczność prowadzenia firmy przez trzy miesiące od dnia udzielenia pomocy.

Przychód z dotacji nie jest opodatkowany.

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020

Dotyczy rodzajów działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Weryfikacja kodu PKD i prowadzenia działalności na dzień: 30.09.2020

Jakie warunki trzeba spełnić: podmiot był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30.06.2020 r. i przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. musi być niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019r.

Termin składania wniosku: do 31.01.2021

Składki już zapłacone podlegają zwróceniu.