Blog

Czym jest podatek odroczony i kiedy występuje?

Podatek dochodowy jest nieodłącznym elementem prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej. Określenie „odroczony” stosowane w odniesieniu do podatku dochodowego nie oznacza przesunięcia terminu jego zapłaty, a wskazuje na hipotetyczną kwotę, która w przyszłości będzie należna organom podatkowym lub zostanie

czytaj dalej

Faktury bez VAT – różnice

Faktura bez VAT może nieść za sobą różne skutki. Oznaczenie na fakturze stawki 0% oraz „zwolniony”, pomimo takiego samego efektu końcowego, czyli nie występowania kwoty VAT-u na fakturze, w rzeczywistości oznacza zupełnie coś innego. Poniżej przedstawione zostaną różnice

czytaj dalej

Spółka kapitałowa – charakterystyka i rodzaje

Spółka kapitałowa należy do jednej z form prawnych organizacji podmiotów gospodarczych. Jest spółką prawa handlowego, uregulowaną w Kodeksie spółek handlowych, której działalność oparta jest przede wszystkim na kapitale zakładowym. Jako forma organizacyjna najczęściej jest wykorzystywana do wykonywania działalności

czytaj dalej

Aktywa i pasywa – co warto wiedzieć?

Aktywa i pasywa są terminami księgowymi, mającymi szczególne znaczenie dla podmiotów gospodarczych, zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości. Składają się one na bilans jednostki, będący najważniejszym sprawozdaniem z działalności podmiotu. Dlatego też warto wiedzieć, czym są powyższe pojęcia. Aktywa

czytaj dalej

Co to jest obrót, przychód oraz dochód?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymusza na przedsiębiorcy obowiązek jednoznacznego określenia czym są jego przychody, dochody oraz obroty. Bowiem zdarza się, że powyższe pojęcia używane są zamiennie. Jest to nieprawidłowe, gdyż każde z określeń ma inne znaczenie. Warto mieć

czytaj dalej

Jaki jest termin na wystawienie faktury?

Faktura jest dokumentem sprzedażowym, który potwierdza dokonanie transakcji pomiędzy dwiema stronami oraz tworzącym obowiązek podatkowy. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, podatnik ma obowiązek wystawić fakturę w przypadku: sprzedaży, dostawy towarów i świadczenia usług, dokonywanych

czytaj dalej

Jakie elementy powinna zawierać faktura dla osoby prywatnej?

Według obowiązujących przepisów prawa podatkowego przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych, ma obowiązek prowadzenia ewidencji takiego zdarzenia na kasie fiskalnej. Wówczas w takiej sytuacji klient otrzymuje paragon, potwierdzający dokonanie zakupu. Jednak niektórzy przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania

czytaj dalej