Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym od 1 stycznia 2021 r

Z dniem 1 stycznia 2021 roku obowiązywać zaczynają zmiany w podatku zryczałtowanym. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

  1. Wzrost limitu przychodów dla ryczałtu

Limit przychodów jakie można osiągnąć w ciągu roku na ryczałcie, został zwiększony z 250.000 euro (w 2020 roku) na 2.000.000 euro (od 1.01.2021 r.)

  1. Wyłączenia z ryczałtu

Do końca roku 2020 czynności wymienione w załączniku nr 2 do uzpd nie mogły być opodatkowane ryczałtem. Od 1.01.2020 r. załącznik nr 2 zostaje uchylony, co oznacza, że wymienione w tym załączniku usługi będą mogły wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu. Stawki ryczałtu dla tych usług określa art. 12 uzpd.

Ponadto rozszerzeniu uległa lista wolnych zawodów, które mogą korzystać z ryczałtu, m.in. o zawody takie jak: biegły rewident, notariusz, księgowy, doradca podatkowy, pielęgniarka, lekarz i weterynarz.

  1. Zmiany w stawkach ryczałtu

W 2021 roku zostanie wprowadzona nowa stawka ryczałtu – w wysokości 10%. Nowa stawka będzie dotyczyła podatników świadczących usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWIU 68.10.1)

Kolejna zmiana to obniżenie wysokości niektórych dotychczasowych stawek:

  • stawka dla wolnych zawodów zostaje obniżona z 20% na 17%
  • usługi opodatkowane stawką 17% (tj.: fotograficzne, pośrednictwo w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich, reprodukcji komputerowych nośników informacji) – stawka obniżona na 15%.